Teroristé na univerzitách

Světové univerzity si rády myslí, že nejsou jen institucemi k předávání expertizy v úzké oblasti, ať jde o lékařství, právo, fyziku, nebo třeba historii. Jejich ambice je mnohem širší. Chtějí formovat názory a myšlenky nastupující elity a tím celou společnost. Není tedy divu, že konzervativci tak naříkají nad ideovým zabarvením vysokých škol. Bojí se indoktrinace svých dětí. Součástí této prezentace je tak vydávání prohlášení k všemožným kauzám, od klimatické změny přes otázky ohledně…

Přečtěte si celý zdrojový článek