Jak se vytváří manipulativní studie pro LGBT lobby

ÚHEL POHLEDU: Debata o názorech odborníků a o výsledcích vědeckých výzkumů je nedílnou součástí debaty o rodině a manželství. Lobbisté z LGBT uskupení rádi prosazují myšlenku, že jejich názory jsou v souladu s nejnovějším vědeckým poznáním. Tuhle představu ale staví na vratkých základech, kdy citují mnohé výzkumy na podporu svých tezí, přestože samotný výzkum obsahuje širokou škálu nedostatků, či dokonce zjevných chyb. Ale někdy je neprofesionalita a střet zájmů opravdu dechberoucí. Mluvíme…

Přečtěte si celý zdrojový článek