Rektor VŠE razantně proti Ševčíkovi: odmítl prodlevy, o konci děkana nechá hlasovat

Rektor VŠE Petr Dvořák, který vyzval děkana Miloslava Ševčíka k rezignaci, odmítl jeho žádost o lhůtu na rozmyšlenou. Rektor uvedl, že bezodkladně požádá o svolání akademického senátu Národohospodářské fakulty, kde by měl být podle jeho názoru děkan odvolán. Pokud se senát rozhodne děkana neodvolat odvolá ho z vlastního podnětu a požádá o souhlas akademický senát.

Přečtěte si celý zdrojový článek