Německé ošklivé slovo roku. Kde zůstaly dárkyně semene?

Němci opět vybrali „ošklivé slovíčko roku“ („Unwort des Jahres“). S překladem je potíž. Podle klasického slovníku němčiny Duden znamená „Unwort“ slovo špatné, zkreslující, nepěkné; předpona Un- překlápí neutrální výrazy na záporné, ale někdy jde ještě dál a slovům dodá jakousi strašidelnost a monstrozitu. Metamorfovaný Řehoř Samsa je v originálu Proměny popisován jako ungeheures Ungeziefer, nestvůrná havěť, i když němčina samozřejmě normálním „hmyzem“ disponuje – ale ten jako by byl Kafkovi…

Přečtěte si celý zdrojový článek