„Daňová zátěž zaměstnanců je obrovská. Nedivme se, že utíkáme do švarcsystému“

Zdanit více práci, nebo vytvořený majetek a bohatství? To je důležitá otázka při nastavování daňového mixu v každé zemi. U nás zrušení tzv. superhrubé mzdy ještě zesílilo tvrzení, že jsme zemí s nízkým daněním příjmů. Problémem jsou ale naše velmi vysoké odvody na pojistné. Podstatně větší část daňové zátěže u nás připadá na zaměstnance. Je ale na společnosti, aby se shodla na tom, jakou míru přerozdělování chce, říká k tomu v rozhovoru pro Echo24 hlavní ekonom Roklen Pavel Peterka.

Přečtěte si celý zdrojový článek