Elektronické přihlášky se rozeběhly. Co se mění na přijímacím řízení na střední školy

Možnost podávat elektronicky přihlášky není jedinou novinkou. S digitalizací přichází i proměna přijímacího řízení, která by se mohla do dalších let ještě prohlubovat. Současné změny neřeší problém přetížených kapacit, mají ale výrazně ulehčit průběh přijímaček pro rodiče a žáky. Podávat tak mohou více přihlášek, změny se týkají i zohledňování výsledků předchozího vzdělávání či zveřejňování výsledků.

Přečtěte si celý zdrojový článek