Příliš svatí pro válku

Haredim mají v Izraeli velká privilegia. Reforma je asi nezbytná, ale politicky to bude boj. Jak vypadá ta nejkomplikovanější kategorie politických problémů? Asi takto: Tyto dvě až tři podmínky splňuje spousta jevů. Zadlužování státu, nedostatečná porodnost, zanedbávání národní obranyschopnosti, nedostatečný počet mladých lékařů, inflace požírající úspory, zaplevelení právního řádu dalšími a dalšími vyhláškami, nárůst byrokracie (každý […]

Přečtěte si celý zdrojový článek