Další daň hrozí zatížit kapsy lidí

V poslední době opakovaně musím poukazovat na vládní přešlapy, kdy nové a nové zásahy vlády a státního aparátu obecně do podnikání v nejrůznějších sektorech mají většinou zcela opačné než zamýšlené důsledky. Jakkoliv nezpochybňuji, že na počátku může stát dobře míněná myšlenka, její praktické provedení je nakonec vůči původnímu záměru zcela kontraproduktivní.

Přečtěte si celý zdrojový článek