Pronajímáte hotel nebo přes Airbnb? Budete se muset povinně registrovat v aplikaci, plánuje stát

Stát chystá další regulaci pro podnikatele. Ubytovací zařízení v Česku by mohly mít od poloviny příštího roku povinnost registrace v připravovaném elektronickém systému eTurista. Počítá s tím novela zákona o podnikání v cestovním ruchu, který ve středu projedná vláda. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) si od registru slibuje zejména lepší přehled o počtu nabízených krátkodobých ubytování přes on-line platformy, jako jsou Airbnb či Booking, a s tím související větší výběr na poplatku z pobytu…

Přečtěte si celý zdrojový článek