Investice jsou obrazem investora. Současná situace není přechodná, jen urychlila změny

Osoba investora a jeho investice. Obě složky se navzájem ovlivňují v čase a nedá se říct, že kauzalita působí jen jedním směrem.

Přečtěte si celý zdrojový článek