Jedině všeobecná důvěra může zahojit společnost roztříštěnou COVIDEM-19

Virové onemocnění COVID-19 má v drtivém množství případů velmi lehký nebo i bezpříznakový průběh, ale u několika procent tzv. „rizikových“ lidí může mít i velký těžký, někdy i smrtelný, průběh. Stav těchto pacientů vyžaduje urgentní hospitalizaci na odděleních intenzivní péče a tam potom péči specializovaným personálem připraveným k léčbě těchto nemocných (poněkud odlišné řízené dýchání než u obdobných jiných situaci, často možnost využití mimotělního membránového okysličování – ECMO).

Přečtěte si celý zdrojový článek