Pokrok je neustálé učení se. Naší největší překážkou jsme my sami

Často to jsou naše vlastní myšlenky, které nám brání posunout se dál. Nikoli nějaké vnější překážky. To si myslí Irena Zatloukalová, managing partner PR agentury Fenek.

Přečtěte si celý zdrojový článek