Sonda do zemědělského života hobitů. Cílek o organickém hospodaření

Energetik Václav Smil před časem publikoval skvělý, věcný rozbor, co všechno si bereme z biosféry, kolik každý krok stojí energie a jaké má důsledky na svět kolem nás. Biosféra, to je všechno živé kolem nás – dříví v lese, pšenice na poli, sledi v moři či vinná réva z Burgundska. Obvykle si neuvědomujeme, kolik energie musíme vynaložit na výrobu potravin.

Přečtěte si celý zdrojový článek