Dobré zprávy pro euro

Pokud by se myšlenka pozvolného růstu amerických výnosů, který nebude mít významný dopad na devizový trh, ukázala jako pravdivá, euro by mělo důvod k návratu na ziskovou vlnu i v delším časovém horizontu.

Přečtěte si celý zdrojový článek