Podnikání bez zraku. Nejprve si musíte prošlapat cestu ke startovní čáře

Rozjet podnikání na vlastní pěst může být samo o sobě mnohdy výzva. Když to máte ale navíc zvládnout bez zraku, chce to obrovské nasazení i přesvědčení, že kde je vůle, tam je cesta. A kde cesta není, tam se dá prošlapat.

Přečtěte si celý zdrojový článek