Středoevropská tradice svobody

Polsko a Litva společně slaví 230. výročí Ústavy přijaté 3. května 1791. Její přijetí nezabránilo brzkému pádu polsko-litevského státu známého jako Republika Obou národů, rozparcelovaného mezi sousedící mocností: Prusko, Rusko a Rakousko. Nicméně k odkazu Ústavy a raně novověké Republiky se Polsko hlásí dlouhodobě. Od nedávna tuto část svého historického dědictví, které ukazuje na historické a kulturní vazby regionu se střední, nikoli východní Evropou, více zdůrazňuje také Litva, ale i zástupci…

Přečtěte si celý zdrojový článek