Presumpce nesprávnosti

Co týden, to další soudem zrušené protiepidemické opatření ministerstva zdravotnictví. Nejnověji zrušil Nejvyšší správní soud nařízení, kterým byly v dubnu zavřeny mateřské a základní školy. Jak nás poučují právníci, pro správní rozhodnutí platí tzv. presumpce správnosti správních aktů. To znamená, že na správní rozhodnutí se hledí jako na bezvadné do doby, dokud není zákonným způsobem shledán opak.

Přečtěte si celý zdrojový článek