Je Wu-chan biologický Černobyl?

Před 35 lety a pár týdny dopadl bezpečnostní test v ukrajinské jaderné elektrárně tak katastrofálně, že se jméno Černobyl dodnes používá jako symbol tragédie. Vědci a technici s vysokoškolskými tituly přivedli jim svěřený reaktor do natolik nestabilního stavu, že explodoval a roztrhl železobetonový blok budovy jako papírovou krabici. Společně s dýmem uniklo do životního prostředí i větší množství radioaktivních izotopů, které zamořily okolní krajinu a jež vítr roznesl široko daleko.

Přečtěte si celý zdrojový článek