Baby boom se za covidu nekonal. V Anglii se naopak narodilo nejméně dětí v historii

Protikoronavirová opatření během první vlny nevedla ve Velké Británii k tomu, že by se o devět měsíců později rodilo více dětí. Naopak, podle dat Britského národního statistického úřadu je za uplynulý rok porodnost pro Anglii a Wales nejnižší, jaká kdy byla naměřena. Více dětí bylo počato až v létě, kdy většina nejpřísnějších omezení padla.

Přečtěte si celý zdrojový článek