Cesta z Moody’s za řízením klimatických rizik

Pomáhá klientům řídit rizika vyplývající ze změn klimatu. Zaměřuje se například na definování a modelování, jak různé klimatické scénáře ovlivní schopnost firem splácet vlastní dluhy, ale i na to, jak ovlivní cenné papíry.

Přečtěte si celý zdrojový článek