Žiju svůj dětský sen, říká Jiří Lábus

Profesor Pavel Kolář, známý fyzioterapeut a expert na celostní medicínu ve své nové knize Posilování stresem, cesta k odolnosti popisuje, jak časná péče a dobrá výchova rodičů výrazně rozhoduje o úspěšnosti dětí. Jak se právě díky ní může rozvinout talent, který byl člověku dán do vínku. A jak se pak ty schopnosti přenášejí generacemi. „Bez výchovy jsou nám některé geny k ničemu,“ píše Kolář. „Časná péče rodičů o své děti rozhoduje o jejich úspěšnosti i o úspěšnosti dalších generací. Vždyť…

Přečtěte si celý zdrojový článek