„Každý není automaticky podezřelý.“ Soud zabránil snadnému příjímání plošných opatření

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu (NSS) dnes odmítl otevřít ministerstvu zdravotnictví cestu k snazšímu přijímání mimořádných opatření s celostátním dopadem. Nadále platí, že opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví lze vydat pouze cíleně k omezení kontaktu lidí podezřelých z nákazy s ostatními. Pokud není ohniskem celá republika, nelze automaticky pokládat každého za podezřelého.

Přečtěte si celý zdrojový článek