„Uvědom si, co buduješ. Zda to nejdůležitější je tvoje firma, nebo tvůj život.“

Podnikání je o tom, jak si to nastavíte v hlavě. Aby mladý podnikatel uspěl, musí mít trpělivost a schopnost se učit. Nejlepší rada zní: „Uvědom si, co buduješ. Zda to nejdůležitější je tvoje firma, nebo tvůj život.“

Přečtěte si celý zdrojový článek