čnBlog o inflaci v ČR: Cyklický či acyklický příběh?

Diskuse o příčinách a délce současné inflační epizody se často soustředí na rozdělení inflace na nabídkovou či poptávkovou, domácí či dovezenou. V tomto textu vycházíme z jiné dimenze. Zamýšlíme se nad tím, do jaké míry je vysoká inflace v ČR způsobena cyklickými faktory či acyklickými.

Přečtěte si celý zdrojový článek