Propady burz zdaleka nekončí

ÚHEL POHLEDU: Vzpomínáte, jak jsem na tomto místě opakovaně říkala, že eurozóna je ve svém ekonomickém vývoji časově posunuta za českou ekonomikou? Tak nyní se eurozóna nestačí divit, co se v ní děje:

Přečtěte si celý zdrojový článek