„Zabíjíme talent dětí, zejména mezi chlapci“

Jsme jednou ze zemí, kde nejrychleji z vyspělého světa upadá úroveň vzdělání i chuť dětí se učit a poznávat. Sociolog Petr Matějů se u nás asi nejdůkladněji v různých výzkumech zabýval poměry ve školách. V rozhovoru vysvětluje, proč a jak se ve školách marní talent dětí, zhoršují se jejich výsledky, touha po poznání, a dlouhodobě se tím připravujeme o prosperitu a vyšší životní úroveň. Hovořili jsme s ním v září 2016, řada myšlenek jím tehdy vyslovených je stále aktuálních.

Přečtěte si celý zdrojový článek