Mají Češi poklekávat kvůli vyvražďování Prusů?

„Český král přitáhl k hoře, na které dnes hrad Königsberg stojí, a poradil řádovým bratřím, aby zde tento hrad postavili na obranu víry, přičemž na podporu této stavby jim předal velkolepé a královské dary“. Takto popsal člen řádu německých rytířů Petr z Dusburgu podíl Přemysla Otakara II. na počátku hradu (nikoliv města), který byl po přemyslovském panovníkovi pojmenován Königsberg (Králova hora – Královec), dnešní ruské město Kaliningrad.

Přečtěte si celý zdrojový článek