čnBlog: Klientské úrokové sazby z úvěrů a vkladů v kontextu zvyšování měnověpolitických sazeb

První fází transmise měnové politiky v rámci úrokového transmisního kanálu je přenos změn měnověpolitických úrokových sazeb do klientských sazeb z úvěrů a vkladů. Tento příspěvek na změnách distribucí klientských sazeb ukazuje, jak se měnily úvěrové a depozitní podmínky pro české firmy a domácnosti od konce roku 2020, kdy se 2T repo sazba ČNB nacházela na úrovni 0,25 %.

Přečtěte si celý zdrojový článek