„Prohlašte, že Putin je satan,“ vyzval Kyjev pravoslavnou církev na Ukrajině

Ve sporu o to, zda má ukrajinská pravoslavná církev moskevského patriarchátu zůstat ve světoznámém klášteru Kyjevskopečerská lávra, ukrajinské vedení důrazně vyzvalo tuto církev, aby se distancovalo od Moskvy. Na Ukrajině působí také pravoslavná církev podřízená konstantinopolskému patriarchátu.

Přečtěte si celý zdrojový článek