Jak prudké zvýšení sazeb Fedu ovlivní zahraniční ekonomiky?

Fed se ve své nedávné studii zaměřil na otázku dopadů utažení měnové politiky na zahraniční ekonomiky. Tzv. spillover efekt vysvětluje a dokazuje na základě tří kanálů a dvou modelů. Jaký je výsledek?

Přečtěte si celý zdrojový článek