Počítačové hry nebo pivo. Spolupráce univerzit a komerčního sektoru nás obohacuje v mnoha oblastech

Univerzitní výzkum může přinést řadu dobrých nápadů, později využitelných komerčně, ale i ke zlepšení fungování společnosti jako celku. Proto je potřeba, aby vysoké školy navazovaly partnerství, která pak toto bádání rozvedou do konkrétních projektů.

Přečtěte si celý zdrojový článek