Zastoupení obchodní korporace a střet zájmů

V nedávné době rozčeřilo pozornost odborné a zejména pak advokátní veřejnosti rozhodnutí velkého senátu občanskoprávního a obchodněprávní kolegia Nejvyššího soudu ČR, které řešilo důsledky jednání zástupce ve střetu zájmů.

Přečtěte si celý zdrojový článek