DeSantis hází Ukrajinu přes palubu

Spojené státy jsou impérium. Na tom není nic špatného. Časy dominance jednoho státu bývají pro lidstvo obdobím míru a prosperity. Starověký Pax Romana byl vrcholem římské civilizace, mongolská říše zajišťovala bezpečný obchod podél hedvábné stezky, což vedlo k rozkvětu obchodu mezi Asií a Evropou, první vlna opravdové globalizace v 19. století byla umožněná královským námořnictvem střežícím světové oceány.

Přečtěte si celý zdrojový článek