Místo mraženého masa živé konzervy. Stát mění systém krizových zásob

Vláda mění systém hmotných rezerv, které má stát připraveny ve skladech pro případ krize. Nově by Správa státních hmotných rezerv nemusela všechny zásoby přímo kupovat a skladovat, ale pouze rezervovat u dodavatele, což by mělo uchovávání i výrazně zlevnit. Místo masa v mrazácích by tak mohly být pro potřeby ČR zamluveny třeba zvířata na pastvinách. Vláda si bude muset každé dva roky vyhodnotit bezpečnostní rizika a stanovit priority, podle kterých se budou krizové rezervy připravovat.

Přečtěte si celý zdrojový článek