Rezignace na obranu před ruskými dezinformacemi je rezignací na obranu demokracie

ÚHEL POHLEDU: Stále více vychází najevo, že vláda odstupuje od svého záměru čelit ruským dezinformacím. Po odmítnutí akčního plánu, který vycházel z analýzy o (ne)připravenosti státu čelit dezinformační vlně a obsahoval okruhy, kde je třeba připravenost státu a společnosti posílit, vysílají politici signály, že chtějí rezignovat i na připravované legislativní úpravy. Vrátíme se tak dokonce před rozhodnutí minulé vlády, která jejich přípravu na podzim 2021 uložila ministerstvu vnitra.

Přečtěte si celý zdrojový článek