Český dotační systém je zralý na osekání

Prezident NKÚ Miloslav Kala upozorňuje, že přebujelý dotační systém v České republice je luxus, který si nyní nemůžeme dovolit. Z kontrol NKÚ vyplynulo, že v systém dotací nabízí obrovský prostor pro úspory ve státním rozpočtu. Zpráva dodává, že se systém dotačních titulu, které rozděluji stovky miliard korun stál neřiditelným a administrativně náročným.

Přečtěte si celý zdrojový článek