Monte Testaccio a Ostia Antica – pozůstatky římské logistiky

V císařské éře žilo ve starém Římě zhruba mezi půl milionem a jedním milionem lidí. Přesně to nikdo neví, protože starořímská sčítání lidu se příliš nezajímala o takové kategorie obyvatelstva, jako byli otroci a ženy. Ale i když váš společenský status v Římě silně závisel na tom, zda jste byl svobodný člověk a muž, jedno platilo pro […]

Přečtěte si celý zdrojový článek