čnBlog: Nerovný dopad inflace na české domácnosti

Příjmy domácností v roce 2022 citelně zaostaly za spotřebitelskou inflací. Sektor domácností ovšem není jednolitou jednotkou. V tomto článku využívám novou statistiku subsektorů domácností, která propojuje mikroekonomická šetření s národními účty, k rozklíčování dopadů inflačního roku 2022 na různé příjmové skupiny českých domácností.

Přečtěte si celý zdrojový článek