Způsobuje QE inflaci?

Takzvané “tištění peněz”, jak se také QE často mylně označuje, je dnes skoro módní obviňovat ze vzedmutí dvojciferné inflace. Je však takovéto přesvědčení oprávněné a je podepřeno správným teoretickým základem?

Přečtěte si celý zdrojový článek