Chystá se velká privatizace. Stát se zbaví přebytečných domů a pozemků

Privatizace nepotřebných nemovitostí má získat miliardy do státního rozpočtu. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) už analyzuje seznamy nemovitostí, které mu měla do konce srpna předložit ministerstva a další státní instituce. Nemovitosti označené za nepotřebné pak mohou být převedeny pod jiného vlastníka, nebo nabídnuty k veřejnému prodeji formou elektronické aukce.

Přečtěte si celý zdrojový článek