Výuka na školách se má změnit, informovat o tom chce nová iniciativa Měníme osnovy

O změnách ve vzdělávání informuje nová iniciativa Měníme osnovy. Chce v souvislosti s revizí učebních programů upozornit na potřebu změn výuky. Iniciativa proto připravila web menimeosnovy.cz a videospoty, prostřednictvím kterých chce o plánovaných proměnách ve vyučování informovat veřejnost a vysvětlit jí pozitiva změn. Za projektem stojí Národní pedagogický institut (NPI), Nadace Blížksobě, Nadace České spořitelny, Unie rodičů a další organizace.

Přečtěte si celý zdrojový článek