Lukašenko a Putin v hybridní válce se Západem

ÚHEL POHLEDU: Co doopravdy byla – a v jistém smyslu stále je – migrační krize na polsko-běloruských hranicích? V létě 2021 se na hranicích Běloruska se státy Evropské unie objevily skupiny cizinců z Asie a Afriky. Většinou to byli příchozí z Blízkého východu a severní Afriky, nejednalo se ani tak o lidi prchající z území zasažených válečnými konflikty, jako spíše o nelegální ekonomické migranty hledající lepší život.

Přečtěte si celý zdrojový článek