Lockdowny škodí zdraví. Zaviní až 25 tisíc nadúmrtí kvůli pití alkoholu

Covidové lockdowny a další omezení s sebou nesou dlouhodobé následky, před kterými varovala už v době jejich zavádění řada lékařů. Čas trávený doma v době striktně omezeného společenského života s sebou někde nesl i změny v konzumaci alkoholu a jak ukazují dvě čerstvé studie z Británie, ne u všech šlo o změny k lepšímu. V příštích letech by následky zvýšené konzumace alkoholu mohly v nejčernějším scénáři přinést v Anglii až 25 tisíc nadúmrtí a téměř milion lidí vyžadujících nemocniční péči.

Přečtěte si celý zdrojový článek